COVID-19

Vážení klienti našeho sportovního centra,
pro zajištění bezpečnosti Vaší i všech, kteří se o Vás u nás starají, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

 

– V našem centru přirozeně dochází k větší kumulaci osob na některých místech. Prosíme o maximální ohleduplnost, a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních klientů i personálu. Chráníte tak sebe i své okolí.

 

– Naše šatny a sprchy můžete používat. Svůj čas strávený v nich však omezte na nezbytné minimum. Skříňky si vybírejte tak, abyste kolem sebe měli dostatek volného prostoru, do sprch vstupujte postupně, vyhýbejte se větší kumulaci osob na jednom místě.

 

– Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.

 

– Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění, prosíme, odložte návštěvu našeho centra na dobu, kdy budete zdraví.

 

– Naše prostory jsou pravidelně uklízeny a dezinfikovány a to včetně pomůcek určených na cvičení.

 

– Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme, a Vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme Vám plně k dispozici.