PROMO dance

Přihlášky na webu promodance.cz.

První hodina na zkoušku zdarma.

7 září @ 16:00
16:00 — 17:00 (1h)

Sál 2

Markéta