Funkční trénink

Všeobecně lze funkční trénink definovat jako souhrnné cvičení, které do činnosti zapojuje maximální množství svalových skupin, a to tak, aby byly co nejvíce napodobeny běžné aktivity klienta.
Kvalitní trénink vede k vyšší svalové rovnováze, pozitivně napomáhá kloubní stabilitě a výrazně přispívá k prevenci zranění pohybového aparátu.
Obrovským benefitem je rozsah pohybu ve všech jeho třech rovinách.
Mozek, který zodpovídá za svalovou činnost, nevnímá pohyb pouze jako individuální činnost konkrétní svalové skupiny, ale jako komplex aktivit.

Lze tedy jednoznačně říci, že efektivní funkční trénink je výzvou pro lektory center a jednoznačně zavedení funkčního tréninku je velkým přínosem pro naše klienty a jejich zdraví.

4 ledna @ 17:00
17:00 — 18:00 (1h)

Sál 1

Pavla

uložit do kalendářeRezervovat